Příběh Areálu Cucovna

 Ačkoli se původní zástavba Cucovny nedochovala, i dnes se můžeme těšit z její bohaté historie. První zmínky pocházejí už z konce 18. století, proto usuzujeme, že ji postavili zhruba ve druhé polovině té doby.


Prvním majitelem byla mochovská vrchnost, která Cucovnu svěřila do péče hlídači podvinického rybníku, jednoho z mnoha na mochovském území. Poslední pozůstatek rybníku v podobě výpusti zasypal místní spolek JZD na konci 50. let.

Novým majitelem Cucovny se stal v roce 1793 pan Cúc, člen polabské rybářské rodiny, který ji od vrchnosti odkoupil. Podle něho objekt získal svůj název, který se dochoval dodnes.

Zajímavostí zůstává, že Cucovna přečkala všechny katastrofy i náročné zkoušky, kterými si Mochov musel projít. Během 18. století v Mochově řádily kruté zimy, mohutné jarní záplavy, ničivé požáry, plesnivá úroda a s tím související hladomor, a dokonce i dobytčí mor. Tehdy byste přeživší dobytek spočítali na prstech jedné ruky.

V roce 1851 usedlost odkoupila rodina Srncova, která v ní žila po několik generací až do roku 1920. Cucovnu bohužel v roce 1893 zasáhl požár, který zachvátil hlavní stavení, stodolu i stáje. Původní podoba Cucovny tak byla nenávratně pozměněna. Nevíme, jak a zda vůbec rodina usedlost někdy opravila.

Po další tři roky v Cucovně panovala prázdnota. Až v roce 1923 nový majitel, jistý pan Bílek se svou rodinou, usedlosti vrátil život. Objekt rozdělil na mnoho částí a Cucovnu tehdy spravovalo hned několik podílníků. Záznamy z roku 1944 dokládají, že k Cucovně náležely celkem 4 hektary pozemků v podobě zahrad, polností a pastvin.

Původní vzhled Cucovny
Původní vzhled Cucovny

Další změna přišla v roce 1967, kdy Cucovnu koupilo sdružení myslivců. Ti tehdy bojovali za záchranu bažantů v krajině. Časté zásahy místního JZD do polností sebraly bažantům prostor pro klidné hnízdění a jejich počet značně poklesl. Cucovna se stala mysliveckou základnou pro pravidelné schůze i odchov a líheň malých bažantíků.

Koncem 70. let myslivci původní obytnou budovu strhli a postavili na jejích základech novou. Zavedli rozvody elektřiny a pořídili několik velkokapacitních líhní. Během jediné líhně tehdy úspěšně odchovali 1500 mladých bažantů!

Bohužel ekonomická situace myslivcům zcela nepřála a ke konci 80. let museli svůj projekt odložit. Cucovna tehdy sloužila pouze k pravidelným schůzím, bohatým hostinám a veselým svatbám - my v této tradici usilovně pokračujeme. Myslivecké sdružení Cucovnu obývalo až do jara roku 2019, kdy jsme ji objevili my a začali psát novou historii tohoto objektu.

Dnes Cucovna slouží jako centrum svateb, rodinných setkání, koncertů, teambuindingů nebo třeba odpočinkového prodlouženého víkendu v přírodě.

Myslivecké sdružení Cucovna
Myslivecké sdružení Cucovna

Nahlédněte do historie Areálu Cucovna


Zaujal vás příběh Cucovny a chcete si přijet odpočinout od každodenního stresu?